Melkeveien 1-3 år

Melkeveien er en småbarnsavdeling med 13 barn i alderen 1-3 år. Det er seks ansatte, 2 pedagogisk leder , 1 pedagog og 2 pedagogiske medarbeider