Nordstjerna 3-6 år

Nordstjerna er en avdeling med 20 barn i alderen 3-6 år. Det er tre ansatte tilknyttet avdelingen, 1 pedagogisk leder, 1 fagarbeider og 1 assistent