Planleggingsdager 2019-20

 

 

Fredag 16.august 2019

Fredag 18.oktober 2019

Torsdag 2.januar 2020

Fredag 13. mars 2020

Fredag 22.mai 2020