FAKTA OG ÅPNINGSTIDER

ÅPNINGSTID FRA/TIL: KL. 07.30-17.00

FOREDREBETALING: kr 3040,- + 550,- i matpenger

NY SATS 1.januar 2020 kr 3135,- + 550,- i matpenger

SØSKENMODERASJON: Ja

MAT: Frukt, lunsj og ettermiddagsmat hver dag