FAKTA OG ÅPNINGSTIDER

ÅPNINGSTID FRA/TIL: KL. 07.30-17.00

FOREDREBETALING: kr 2990,- + 550,- i matpenger

SØSKENMODERASJON: Ja

MAT: Frukt, lunsj og ettermiddagsmat hver dag