Eierstyret

Eierstyret består av 5 representanter fra foreldrene. Eierstyret velges på generalforsamling og har en funksjonstid på 2 år. Eierstyret skal drive andelslaget på best mulig måte, i samsvar med lagets vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Eierstyret er økonomisk ansvarlig for andelslaget og skal være et kontrollorgan for driften av barnehagen i samarbeid med barnehagens daglige leder. Eierstyret har møte ca annenhver måned. Daglig leder og stedfortreder stiller på møtene.

STYRETS MEDLEMMER:

 STYRETS LEDER: 

Anette Vold

anettevold84@gmail.com

Tlf:47654674

 

NESTLEDER: Kjersti Annette Ektvedt

k_ektvedt@yahoo.no

Tlf. 46410546

 

VEDLIKEHOLDSANSVARLIG: Anders Reitan Roald

andrers.r.roald@gmail.com

Tlf.48447744

 

SEKRETÆR:Henning Stalheim

hstalheim@gmail.com

Tlf.45268440

 

ØKONOMIANSVARLIG: Anders Børseth Jørstad 

abjoerstad@hotmail.com

Tlf. 95817457

 

EIERSTYRETS OPPGAVER:

  • Barnehagens øverste organ mellom generalforsamlingene
  • Økonomistyring
  • Fastsette foreldrebetaling samt andelsinnsats
  • Gjennom samarbeid med daglig leder påse vedlikehold av bygg, uteområde, inventar og utstyr
  • Arbeidsgiveransvar: Følge opp instrukser og stillingsbeskrivelser
  • 2 representanter i samarbeidsutvalget