Eierstyret

Eierstyret består av 5 representanter fra foreldrene. Eierstyret velges på generalforsamling og har en funksjonstid på 2 år. Eierstyret skal drive andelslaget på best mulig måte, i samsvar med lagets vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Eierstyret er økonomisk ansvarlig for andelslaget og skal være et kontrollorgan for driften av barnehagen i samarbeid med barnehagens daglige leder. Eierstyret har møte ca annenhver måned. Daglig leder og stedfortreder stiller på møtene.

STYRETS MEDLEMMER:

 

STYRETS LEDER: 

Hildegunn Berntsen Skaar

hildegunn.skaar@gmail.com

Tlf. 91705895

 

NESTLEDER: Karoline  Halvorsen Gamre

karoline.gamre@gmail.com

Tlf. 91822809

 

VEDLIKEHOLDSANSVARLIG: Anders Reitan Roald

andrers.r.roald@gmail.com

Tlf.48447744

 

SEKRETÆR: Anette Vold

anettevold84@gmail.com

Tlf:47654674

 

ØKONOMIANSVARLIG: Anders Børseth Jørstad 

abjoerstad@hotmail.com

Tlf. 95817457

 

EIERSTYRETS OPPGAVER:

  • Barnehagens øverste organ mellom generalforsamlingene
  • Økonomistyring
  • Fastsette foreldrebetaling samt andelsinnsats
  • Gjennom samarbeid med daglig leder påse vedlikehold av bygg, uteområde, inventar og utstyr
  • Arbeidsgiveransvar: Følge opp instrukser og stillingsbeskrivelser
  • 2 representanter i samarbeidsutvalget