Melkeveien 1-3 år

Melkeveien er en småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 1-3 år. Det er fem ansatte, 2 pedagogisk leder, 1 lærer og 2,6 pedagogiske medarbeider