Søke plass

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars

 

SØKEPROSESSEN

  1. Sende elektronisk søknad til Bærum Kommune. Informasjon finner dere på: https://www.baerum.kommune.no/barnehager
  2. Søknadsskjema finnes HER
  3. Felles opptaksmøte med kommunale og private barnehager i løpet av mars. Svar om tildelte plasser blir sendt dere i begynnelsen av april.
  4. Suppleringsopptak i midten av april.
  5. Hvis det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret, kontakter vi kommunen og får oppdaterte søkerlister.

 

Vedtekter     Sonekart opptak