Pedagogisk grunnsyn

Her utdyper vi hvordan vi jobber i barnehagen, og hvilke områder i barnehagehverdagen vi legger vekt på i forhold til vårt arbeid med omsorg, lek og læring.

 FAGOMRÅDENE

LÆRING

VURDERING OG EVALUERING

SOSIAL KOMPETANSE

BARN OG FORELDRES MEDVIRKNING

LEK

DOKUMENTASJON

DANNELSE

HUMOR OG GLEDE

PERSONALARBEID

OMSORG

TILKNYTNING OG TILVENNING

OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

SPRÅK

 LIKESTILLING OG LIKEVERD