Nordstjerna 3-6 år

Nordstjerna er en avdeling med 21 barn i alderen 3-6 år. Det er 5 ansatte tilknyttet avdelingen: 2 pedagogiske ledere, 2 pedagogiske medarbeidere og to støttepedagoger.