Nordstjerna 3-6 år

Nordstjerna er en avdeling med 21 barn i alderen 3-6 år. Det er 6 ansatte tilknyttet avdelingen: , 1,5 pedagogiske leder, 1 barne og ungdomsarbeider, 1,5 pedagogiske medarbeidere og 1 barnehagelærer student i 60%