Nordstjerna 3-6 år

Nordstjerna er en avdeling med 21 barn i alderen 3-6 år. Det er 5 ansatte tilknyttet avdelingen: , 1,5 pedagogiske leder, 1 barne og ungdomsarbeider, 1 pedagogiske medarbeidere og en støttepedagoger.