Progresjonsplaner

For å sikre barna et allsidig alders- og modningstilpasset læringsmiljø, har vi utarbeidet progresjonsplaner for hvert fagområde i rammeplanen. Disse bruker vi som verktøy i vårt planleggingsarbeid og i evalueringsprosesser

 

PROGRESJONSPLAN ANTALL, ROM OG FORM

PROGRESJONSPLAN ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

PROGRESJONSPLAN KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

PROGRESJONSPLAN KROPP, BEVEGELSE OG HELSE

PROGRESJONSPLAN KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

PROGRESJONSPLAN NATUR, MILJØ OG TEKNIKK

PROGRESJONSPLAN NÆRMILJØ OG SAMFUNN