Uteområdet

Vårt uteområde er stort og variert med skog og mark i umiddelbar nærhet.