Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrerådet, 2 representanter fra Eierstyret og 2 representanter fra personalet. Daglig leder har møterett.

Frøydis Nyborg Fjeldheim

froydis.fjeldheim@gmail.com

 

Sebastian Klüwer

sebastian_kluwer@yahoo.no

 

Kjersti Anette Ektvedt (Nestleder eierstyret)

Anders Reitan Roald  (Vedlikeholdsansvarlig eierstyret)

 

Rani Nair (personalet)

Bjørn Marius Nilsen(personalet)