Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldrerådet, 2 representanter fra Eierstyret og 2 representanter fra personalet. Daglig leder har møterett.

Tormod Sandvei

tormod.sandvei@gmail.com

Henriette Frich

henriettefrich@gmail.com

 

Karoline H. Gamre (Nestleder eierstyret)

Andreas Hagen  (Vedlikeholdsansvarlig eierstyret)

Rani Nair (personalet)

Merete T Ljungqvist (personalet)