FAKTA OG ÅPNINGSTIDER

ÅPNINGSTID FRA/TIL: KL. 07.30-17.00

FORELDREBETALING

NY SATS 1.januar 2021 kr 3230,- + 650,- i matpenger (750,- i matpenger fra 1.8.21)

SØSKENMODERASJON: Ja

MAT: Frukt, lunsj og ettermiddagsmat hver dag