FAKTA OG ÅPNINGSTIDER

ÅPNINGSTID FRA/TIL: KL. 07.30-17.00

FORELDREBETALING

Ny sats fra 1.januar 2023: kr. 3000,- + 750,- matpenger 

SØSKENMODERASJON: Ja

MAT: Frukt, lunsj og ettermiddagsmat hver dag