FAKTA OG ÅPNINGSTIDER

ÅPNINGSTID FRA/TIL: KL. 07.30-17.00

FORELDREBETALING

NY SATS 1.januar 2022 kr 3315,- + 750,- i matpenger og 3050,- + 750,- fra 1.august 2022

SØSKENMODERASJON: Ja

MAT: Frukt, lunsj og ettermiddagsmat hver dag