FAKTA OG ÅPNINGSTIDER

ÅPNINGSTID FRA/TIL: KL. 07.30-17.00

FORELDREBETALING

NY SATS 1.august 2022 kr. 3050,- + 750,- matpenger.

SØSKENMODERASJON: Ja

MAT: Frukt, lunsj og ettermiddagsmat hver dag